BTW eenheid aanvragen

LeadService begeleidt u bij de aanvraag van een BTW-eenheid, waarbij we ook nakijken of aan de voorwaarden voldaan wordt én als de nodige bewijsstukken beschikbaar zijn. 

BTW eenheid aanvragen door Leadservice

LeadService vraagt voor u de BTW-eenheid aan, kijkt na of de ondernemingen aan alle voorwaarden voldoen, en maakt ook alle nodige documenten op. Van de aanvraag, tot de verwerking en toekenning van het BTW-nummer : we brengen dit in orde!

Met meer dan 13 jaar ervaring kunt u gerust zijn dat we op een deskundige en kwalitatieve manier uw dossier behartigen.

Wilt een lid uit de BTW-eenheid of wilt een lid net toetreden? Ook hierbij staan we u bij en zorgen we ervoor dat dit vlekkeloos verloopt.

Heeft u vragen? Contacteer ons gerust!

Een BTW-eenheid is één belastingplichtige die optreedt in naam van al haar leden voor hun rechten en verplichtingen, zoals voorzien in het BTW-wetboek.

Meer toelichting over het stelsel van de BTW-eenheid vind u in de circulaire nr. AOIF 42/2007 (nr. E.T. 111.702) van 09.11.2007.

Belastingplichtigen die juridisch onafhankelijk zijn van elkaar, maar op financieel, economisch en organisatorisch gebied nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen in aanmerking komen voor het vormen van een BTW-eenheid.

Voor transacties die plaatsvinden tussen de leden (de interne handelingen) dient er geen BTW geheven te worden. De levering van goederen en diensten die elk lid verricht voor derden, worden geacht te zijn voor rekening van de BTW-eenheid (externe handelingen).

Het stelsel van de BTW-eenheid vereenvoudigt de administratieve verplichtingen voor de ondernemingen.

Opdat een BTW-eenheid goedgekeurd wordt, dient elk lid de verbondenheid aan te duiden op 3 niveaus:

 

  1. Economisch

Aan deze voorwaarde wordt in ieder geval voldaan wanneer:

de voornaamste werkzaamheid van ieder van hen van dezelfde aard is; of

hun werkzaamheden elkaar aanvullen of beïnvloeden, of kaderen in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel; of

de werkzaamheid van de ene btw-plichtige geheel of gedeeltelijk wordt uitgeoefend ten behoeve van de anderen.

 

  1. Financieel

De administratie neemt aan dat deze voorwaarde is vervuld wanneer een btw-plichtige, rechtstreeks of onrechtstreeks, 10 % of meer van de maatschappelijke rechten bezit van een andere vennootschap waarmee hij een btw-eenheid wenst te vormen. Voor zover een btw-plichtige via meerdere tussenpersonen cumulatief 10 % of meer van de maatschappelijke rechten bezit van een andere vennootschap waarmee hij een btw-eenheid wenst te vormen, wordt deze voorwaarde tevens geacht vervuld te zijn. De administratie neemt tevens aan dat deze voorwaarde is vervuld wanneer 10 % of meer van de maatschappelijke rechten van de belastingplichtigen die deel wensen te nemen aan de btw-eenheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in dezelfde handen is. Hierbij is het niet van belang of de aandeelhouder al dan niet deel uitmaakt van de btw-eenheid. Er is m.a.w. tevens aan de voorwaarde voldaan wanneer de aandeelhouder ervoor opteert om zelf geen deel uit te maken van de btw-eenheid of zelf geen deel kan uitmaken van de btw-eenheid.

 

  1. Organisatorisch

Aan deze voorwaarde wordt in ieder geval voldaan wanneer:

zij in rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks onder een gemeenschappelijke leiding staan; of

zij hun werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in gemeenschappelijk overleg organiseren; of

zij in rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks onder de controlebevoegdheid staan van één persoon.

 

De toekenning van de BTW-eenheid kan ten vroegste ingaan de 1ste van de maand volgend op de maand van aanvraag.

Als we bijvoorbeeld op 10 oktober de aanvraag indienen, dan zal de BTW-eenheid ten vroegste op 1 november kunnen van start gaan.

Opgelet: we raden aan om niet naar de limiet te gaan, want het BTW-kantoor dient ook tijd te hebben om het dossier te verwerken. Als we op 30 oktober alles indienen is het niet realistisch dat de eenheid vanaf 1 november al van start kan gaan.

LeadService ondersteunt boekhouders en accountants bij de vele administratie en wettelijke documenten die nodig zijn voor de ondernemers.

Reeds meer dan 13 jaar ervaring zorgt ervoor dat we heel goed weten wat nodig is en wat niet mag ontbreken. We ontlasten u als boekhoud/accountantskantoor van de administratie die erbij komt te kijken en vormen daarmee de geschikte complementaire schakel voor uw kantoor.

Het organigram opmaken, de juiste formulieren invullen, de voorwaarden afvinken, … : LeadService brengt dit voor u in orde, zodat de BTW-eenheid geaccepteerd wordt door het controlekantoor.

Wanneer een onderneming een rechtstreekse deelneming heeft van > 50 procent in de vertegenwoordiger van de BTW-eenheid, dan dit is deze onderneming verplicht om toe treden tot de BTW-eenheid.

Wanneer de onderneming dus meer dan  50 procent van de aandelen heeft van de vertegenwoordiger.

Het lid is dan een verplicht lid en geen optioneel lid.

Laat LeadService De BTW-eenheid aanvragen of een extra lid laten toetreden

Stap 1 : Analyse

LeadService vraagt de nodige gegevens op van de leden en analyseert of aan de voorwaarden voldaan wordt voor de toetreding van de leden in de BTW-eenheid.

Stap 2 : Opmaak documenten

LeadService maakt alle wettelijke documenten op en stelt het volledige dossier samen met de aanvraag van de BTW-eenheid. De vertegenwoordiger van de BTW-eenheid dient 2 volmachten, samen met het aanvraagformulier te tekenen.

Stap 3 : Indiening dossier + opvolging toekenning BTW-nummer

LeadService dient het volledige dossier in bij het bevoegde controlekantoor en volgt de verwerking en toekenning ervan op.

PROFICIAT,

De BTW-eenheid Is nu actief en de administratie van uw klant Is hiermee vereenvoudigt!

BTW eenheid aanvragen

Geen zin om tegen een nieuwe deadline aan te lopen?

Laat de administratieve formaliteiten die moeten gebeuren voor de aanvraag van een BTW-eenheid uitvoeren door LeadService en focus u als accountant op uw corebusiness.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.