BTW eenheid aanvragen

BTW eenheid aanvragen

Wat is een btw-eenheid?

Een BTW-eenheid is één belastingplichtige die optreedt in naam van al haar leden voor hun rechten en verplichtingen, zoals voorzien in het BTW-wetboek.

Meer toelichting over het stelsel van de BTW-eenheid vind u in de circulaire nr. AOIF 42/2007 (nr. E.T. 111.702) van 09.11.2007.

 

Wie kan een BTW-eenheid vormen?

Belastingplichtigen die juridisch onafhankelijk zijn van elkaar, maar op financieel, economisch en organisatorisch gebied nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen in aanmerking komen voor het vormen van een BTW-eenheid.

 

Waarom een BTW-eenheid oprichten?

Voor transacties die plaatsvinden tussen de leden (de interne handelingen) dient er geen BTW geheven te worden.
De levering van goederen en diensten die elk lid verricht voor derden, worden geacht te zijn voor rekening van de BTW-eenheid (externe handelingen).

Het stelsel van de BTW-eenheid vereenvoudigt de administratieve verplichtingen voor de ondernemingen.

 

Wat zijn de voorwaarden om een BTW-eenheid te vormen?

Opdat een BTW-eenheid goedgekeurd wordt, dient elk (optioneel) lid de verbondenheid aan te duiden op 3 niveaus:

  1. Economisch

Aan deze voorwaarde wordt in ieder geval voldaan wanneer:

de voornaamste werkzaamheid van ieder van hen van dezelfde aard is; of

hun werkzaamheden elkaar aanvullen of beïnvloeden, of kaderen in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel; of

de werkzaamheid van de ene btw-plichtige geheel of gedeeltelijk wordt uitgeoefend ten behoeve van de anderen.

  1. Financieel

De administratie neemt aan dat deze voorwaarde is vervuld wanneer een btw-plichtige, rechtstreeks of onrechtstreeks, 10 % of meer van de maatschappelijke rechten bezit van een andere vennootschap waarmee hij een btw-eenheid wenst te vormen.
Voor zover een btw-plichtige via meerdere tussenpersonen cumulatief 10 % of meer van de maatschappelijke rechten bezit van een andere vennootschap waarmee hij een btw-eenheid wenst te vormen, wordt deze voorwaarde tevens geacht vervuld te zijn.

De administratie neemt tevens aan dat deze voorwaarde is vervuld wanneer 10 % of meer van de maatschappelijke rechten van de belastingplichtigen die deel wensen te nemen aan de btw-eenheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in dezelfde handen is. Hierbij is het niet van belang of de aandeelhouder al dan niet deel uitmaakt van de btw-eenheid.

Er is m.a.w. tevens aan de voorwaarde voldaan wanneer de aandeelhouder ervoor opteert om zelf geen deel uit te maken van de btw-eenheid of zelf geen deel kan uitmaken van de btw-eenheid.

  1. Organisatorisch

Aan deze voorwaarde wordt in ieder geval voldaan wanneer:

zij in rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks onder een gemeenschappelijke leiding staan; of

zij hun werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in gemeenschappelijk overleg organiseren; of

zij in rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks onder de controlebevoegdheid staan van één persoon.

 

Vanaf wanneer kan de BTW-eenheid ten vroegste ingaan?

De toekenning van de BTW-eenheid kan ten vroegste ingaan de 1ste van de maand volgend op de maand van aanvraag.

Als we bijvoorbeeld op 10 oktober de aanvraag indienen, dan zal de BTW-eenheid ten vroegste op 1 november kunnen van start gaan.

Opgelet: we raden aan om niet naar de limiet te gaan, want het BTW-kantoor dient ook tijd te hebben om het dossier te verwerken. Als we op 30 oktober alles indienen is het niet realistisch dat de eenheid vanaf 1 november al van start kan gaan.

 

Waarom zou u een BTW eenheid door LeadService laten aanvragen?

LeadService ondersteunt boekhouders en accountants bij de vele administratie en wettelijke documenten die nodig zijn voor de ondernemers.

Reeds meer dan 13 jaar ervaring zorgt ervoor dat we heel goed weten wat nodig is en wat niet mag ontbreken.
We ontlasten u als boekhoud/accountantskantoor van de administratie die erbij komt te kijken en vormen daarmee de geschikte complementaire schakel voor uw kantoor.

Het organigram opmaken, de juiste formulieren invullen, de voorwaarden afvinken, … :
LeadService brengt dit voor u in orde, zodat de BTW-eenheid geaccepteerd wordt door het controlekantoor.

 

Wanneer is een onderneming verplicht om toe te treden tot een BTW-eenheid?

Wanneer een onderneming een rechtstreekse deelneming heeft van > 50 procent in een lid van de BTW-eenheid, dan dit is deze onderneming verplicht om toe treden tot de BTW-eenheid.

Het lid is dan een verplicht lid en geen optioneel lid.

BTW-eenheid aanvragen of een extra lid laten toetreden

Stap 1 : Analyse

LeadService vraagt de nodige gegevens op van de leden en analyseert of aan de voorwaarden voldaan wordt voor de toetreding van de leden in de BTW-eenheid.

Stap 2 : Opmaak documenten

LeadService maakt alle wettelijke documenten op en stelt het volledige dossier samen met de aanvraag van de BTW-eenheid. De vertegenwoordiger van de BTW-eenheid dient 2 volmachten, samen met het aanvraagformulier te tekenen.

Stap 3 : Indiening dossier + opvolging toekenning BTW-nummer

LeadService dient het volledige dossier in bij het bevoegde controlekantoor en volgt de verwerking en toekenning ervan op.

PROFICIAT,

De BTW-eenheid Is nu actief en de administratie van uw klant Is hiermee vereenvoudigt!

BTW eenheid aanvragen door Leadservice

LeadService vraagt voor u de BTW-eenheid aan, kijkt na of de ondernemingen aan alle voorwaarden voldoen, en maakt ook alle nodige documenten op.
Van de aanvraag, tot de verwerking en toekenning van het BTW-nummer : we brengen dit in orde!

Met meer dan 13 jaar ervaring kunt u gerust zijn dat we op een deskundige en kwalitatieve manier uw dossier behartigen. Wilt een lid uit de BTW-eenheid of wilt een lid net toetreden? Ook hierbij staan we u bij en zorgen we ervoor dat dit vlekkeloos verloopt.

Btw eenheid voorwaarden

LeadService kijkt na of de aanvraag van uw BTW eenheid volledig is én als aan alle voorwaarden voldaan werd, zodat na indiening, we spoedig het BTW-nummer ontvangen.

Hoe start ik met de aanvraag van een BTW eenheid?

Allereerst dient er een vertegenwoordiger van de eenheid aangesteld te worden. Vervolgens wordt nagegaan wat de verbondenheid is tussen alle leden.

Zijn er “verplichte leden” in de BTW eenheid?

Dit is het geval wanneer een lid meer dan 50% deelneming heeft in een ander lid.

Zijn er “vrijwillige leden” in de BTW eenheid?

Wanneer een lid niet meer dan 50% deelneming heeft in een ander lid, dan spreken we over “vrijwillige leden”.

Zodra we weten welk type leden er zijn, kunnen we overgaan naar de voorwaarden.

 

Wat zijn de voorwaarden voor verplichte leden om toe te treden in een BTW eenheid?

De naam zegt het al zelf: het lid is verplicht om toe te treden, dus er zijn geen extra voorwaarden om aan te voldoen voor de toetreding.
Een bewijs van de aandelenstructuur volstaat om ervoor te zorgen dat dit lid kan toetreden tot de BTW eenheid.

 

Wanneer kan de BTW eenheid van start gaan?

Ten vroegste de 1ste van de maand volgend op de maand waarin het dossier werd ingediend.
Ga echter niet tot de laatste dag van de maand om in te dienen, want de administratie heeft tijdig nodig om het dossier te verwerken.

 

Laat LeadService uw dossier opmaken en nagaan of aan alle Btw eenheid voorwaarden wordt voldaan

Stap 1 : Analyse voorwaarden

LeadService analyseert de situatie van de BTW eenheid en alle leden. We kijken wie er verplicht lid is en wie er een vrijwillig lid is, en kijken of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Stap 2 : Opmaak documenten

LeadService maakt alle nodige documenten op volgens de regels van de kunst en voegt alle vereiste bewijsstukken toe.

Stap 3 : Indiening dossier + opvolging toekenning BTW-nummer

LeadService dient het complete dossier in bij het bevoegde BTW-kantoor en volgt de toekenning van het BTW-nummer op.

PROFICIAT,

Er werd aan alle voorwaarden voldaan en de BTW eenheid beschikt nu over een BTW-nummer!

BTW eenheid aanvragen door Leadservice

Wilt u weten of uw BTW eenheid aan alle voorwaarden voldoet?
Laat LeadService het volledig dossier onder de loep nemen, de documenten opmaken en indienen bij het BTW-kantoor, zodat u zich als accountant kunt focussen op uw core-business.

 

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.