Btw eenheid voorwaarden

LeadService kijkt na of de aanvraag van uw BTW eenheid volledig is én als aan alle voorwaarden voldaan werd, zodat na indiening, we spoedig het BTW-nummer ontvangen.

Btw eenheid voorwaarden

Bij de indiening van een aanvraag voor een BTW eenheid is het van belang dat aan alle voorwaarden voldaan werd. 

De BTW administratie neemt alle ingediende documenten nauw onder de loep, en zal pas groen licht geven als aan alle voorwaarden werd voldaan. 

LeadService begeleidt uw aanvraag zodat de toekenning van het BTW-nummer vlot verloopt.

Allereerst dient er een vertegenwoordiger van de eenheid aangesteld te worden. Vervolgens wordt nagegaan wat de verbondenheid is tussen alle leden.

Zijn er “verplichte leden” in de BTW eenheid?

Dit is het geval wanneer een lid meer dan 50% deelneming heeft in een ander lid.

Zijn er “vrijwillige leden” in de BTW eenheid?

Wanneer een lid niet meer dan 50% deelneming heeft in een ander lid, dan spreken we over “vrijwillige leden”.

Zodra we weten welk type leden er zijn, kunnen we overgaan naar de voorwaarden.

De naam zegt het al zelf: het lid is verplicht om toe te treden, dus er zijn geen extra voorwaarden om aan te voldoen voor de toetreding. Een bewijs van de aandelenstructuur volstaat om ervoor te zorgen dat dit lid kan toetreden tot de BTW eenheid.

Vrijwillige leden dienen aan volgende 3 voorwaarden te voldoen:

  1. Economische verbondenheid

De voornaamste activiteit van 2 leden is van dezelfde aard, of hun activiteiten vullen elkaar aan of beïnvloeden elkaar, of ze hebben een gezamenlijk economisch doel.

  1. Financiële verbondenheid

Een lid dient minstens 10% of meer deelneming te hebben in een ander lid van de BTW eenheid. Ook is aan deze voorwaarde voldaan wanneer 10% of meer van een lid in dezelfde handen is (deze aandeelhouder hoeft niet per sé ook zelf deel uit te maken van de BTW eenheid).

  1. Organisatorische verbondenheid

De leiding van de leden wordt waargenomen door een gemeenschappelijk persoon of.

Ten vroegste de 1ste van de maand volgend op de maand waarin het dossier werd ingediend.
Ga echter niet tot de laatste dag van de maand om in te dienen, want de administratie heeft tijdig nodig om het dossier te verwerken.

Laat LeadService uw dossier opmaken en nagaan of aan alle Btw eenheid voorwaarden wordt voldaan

Stap 1 : Analyse voorwaarden

LeadService analyseert de situatie van de BTW eenheid en alle leden. We kijken wie er verplicht lid is en wie er een vrijwillig lid is, en kijken of aan alle voorwaarden werd voldaan.

Stap 2 : Opmaak documenten

LeadService maakt alle nodige documenten op volgens de regels van de kunst en voegt alle vereiste bewijsstukken toe.

Stap 3 : Indiening dossier + opvolging toekenning BTW-nummer

LeadService dient het complete dossier in bij het bevoegde BTW-kantoor en volgt de toekenning van het BTW-nummer op.

PROFICIAT,

Er werd aan alle voorwaarden voldaan en de BTW eenheid beschikt nu over een BTW-nummer!

Btw eenheid voorwaarden

Wilt u weten of uw BTW eenheid aan alle voorwaarden voldoet?

Laat LeadService het volledig dossier onder de loep nemen, de documenten opmaken en indienen bij het BTW-kantoor, zodat u zich als accountant kunt focussen op uw core-business.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Erkenning als aannemer
Erkenningen

Erkenning als aannemer

Stopzetting vzw
Vennootschap

Stopzetten vennootschap: Waarmee kan Leadservice helpen?

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.