FAVV vergunning aanvragen

FAVV vergunning

Wat kan LeadService voor U doen?

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Iedere inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd, ingevoerd, uitgevoerd of in de handel gebracht worden, is verplicht hiervan aangifte te doen bij de FAVV.

LeadService brengt voor u de aanvraag tot registratie, toelating en erkenning in orde.

Het FAVV staat voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Het FAVV controleert alles inzake levensmiddelen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en diervoerders. Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector).

Iedere onderneming in België die actief is in de voedselketen moet bij het FAVV geregistreerd zijn.

Iedere onderneming in België die activiteiten uitoefent die onder de controlebevoegdheid van het FAVV valt moet jaarlijks een heffing betalen.

Een melding doen bij het FAVV kan op verschillende manieren.

1.     Via het online klachtenformulier: https://favvafsca.service-now.com/customer_landing

2.     Via de post gericht aan de ombudsdienst:

FAVV - Ombudsdienst
Administratief centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal K08/120216
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

3.     Via e-mail: ombudsdienst@favv.be

Zodra u activiteiten uitoefent die vallen onder de voedselketen is het verplicht om bij het FAVV geregistreerd te zijn. Als de activiteiten hier niet onder vallen dan is er geen vergunning nodig.

Er hangt geen wettelijke kostprijs vast een de aanvraag van een vergunning bij het FAVV. Jaarlijks dient er wel een heffing betaald te worden. Het bedrag van die heffing hangt van verschillende criteria af: Sector, aantal personeelsleden, … Wanneer LeadService de aanvraag FAVV in orde brengt komt dit op 55 EUR ereloon excl BTW.

ACS is de afkorting van Autocontrolesysteem. Wanneer een onderworpene een goedgekeurde sectorgids van het FAVV gebruikt, dan kan hij zijn ACS laten certiferen. Dit kan door een geaccrediteerde onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI), maar kan ook door het  FAVV gebeuren. Het voordeel hiervan is dat de onderworpene een vermindering krijgt op de jaarlijkse heffing wanneer het resultaat van de audit gunstig is.

Iedere onderneming is verplicht het FAVV onmiddellijk in te lichten wanneer hij denkt dat een product die ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhandeld is, schadelijk kan zijn voor de mens, dier of plan.

Afhankelijk van de activiteiten en sector waaronder de onderneming valt is er een registratie, toelating of erkenning nodig. Neem gerust contact met LeadService om na te gaan onder wat uw onderneming zou vallen.

Erkenning: Dit betekent dat de activiteit een hoog risico heeft op de voedselveiligheid.

Toelating: Dit betekent dat de activiteit een middelhoog risico heeft op de voedselveiligheid

Registratie: Dit betekent dat de activiteit een laag risico heeft op de voedselveiligheid.

Het FAVV heeft 3 soorten ‘vergunningen’ op basis van het risico van de activiteit:

  • Erkenning
  • Toelating
  • Registratie

 

Een erkenning betekent dat de activiteit een hoof risico is voor de voedselveiligheid. Hier hangt een administratief onderzoek en een voorafgaand bezoek aan vast vooraleer de erkenning kan verleent worden.

 

Een toelating betekent dat de activiteit een middelhoog risico is voor de voedselveiligheid. Hier hangt een administratief onderzoek aan vast vooraleer de toelating kan verleent worden. Een plaatsbezoek is niet noodzakelijk, maar kan.

 

Een registratie betekent dat de activiteit een laag risico is voor de voedselveiligheid. Hier is enkel een kennisgeving vereist van de activiteit om de vergunning te verkrijgen.

Iedere onderneming die voedingsmiddelen produceert, verpakt, opslaat, vervoert of in de handel brengt, moet altijd een registratie of toelating hebben hij het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Afhankelijk van wat de exacte activiteit is die uw onderneming uitoefent is er ofwel een toelating ofwel een registratie nodig. 

Iedere onderneming die onder de controlebevoegdheid valt van het FAVV dient een jaarlijkse heffing te betalen. Deze heffing draagt gedeeltelijk bij aan de financiering van het FAVV zelf en zorgt voor een spreiding van een deel van de kosten. Het bedrag van die heffing hangt van verschillende factoren af: Sector, aantal personeelsleden, … LeadService kan voor u nagaan wat de eventuele heffing zou bedragen voor uw specifieke activiteit.

De aangifte bij het FAVV dient ieder jaar te gebeuren via de website van “foodweb”. Hier kan u inloggen met uw logingegevens die u van het FAVV zal ontvangen. Door de aangifte in te dienen beschikt het FAVV zeker over de correcte gegevens van uw activiteiten en kunnen zij bijgevolg de correcte facturatie doorvoeren. De aangifte is wettelijk verplicht om in te dienen per vestigingseenheid waar er activiteiten uitgeoefend worden die onder het FAVV vallen.

De stopzetting van het FAVV gaat gepaard met de schrapping van de activiteiten in de KBO die onder het FAVV vallen. Zodra deze stopgezet zijn dient er via een specifiek aanvraagformulier een stopzetting ingediend te worden bij het FAVV zelf. Het formulier kan u op onderstaande link terugvinden maar contacteer ons gerust voor de begeleiding hierin:

https://www.favv-afsca.be/professionelen/erkenningen/aanvraag/

Het FAVV controleert in principe iedereen die omgaat met voedingsmiddelen. Zij voeren de controle met zo’n grootst mogelijk onafhankelijkheid uit en hun opdracht is te waken over de veiligheid en de kwaliteit van de voedselketen om de gezondheid van mensen, dieren en ook planten te garanderen.

 

In het algemeen controleert het FAV de hygiëne, maar daarnaast ook een pak andere zaken die u zelf kunt nagaan bij de checklists van het FAVV:

https://www.favv-afsca.be/professionelen/checklists/

Zodra u activiteiten uitoefent waarbij u in contact komt met voedingsmiddelen zal er een FAVV vergunning of erkenning nodig zijn. Afhankelijk van wat uw exacte activiteit is zal er hieraan een toelating of enkel een erkenning gelinkt zijn.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.