FAVV - Federaal agentschap voor de voedselveiligheid

FAVV

Wat kan LeadService voor U doen?

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Iedere inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd, ingevoerd, uitgevoerd of in de handel gebracht worden, is verplicht hiervan aangifte te doen bij de FAVV.

LeadService brengt voor u de aanvraag tot registratie, toelating en erkenning in orde.

Het FAVV staat voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Het FAVV controleert alles inzake levensmiddelen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en diervoerders. Daarnaast is het ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector).

Iedere onderneming in België die actief is in de voedselketen moet bij het FAVV geregistreerd zijn.

Iedere onderneming in België die activiteiten uitoefent die onder de controlebevoegdheid van het FAVV valt moet jaarlijks een heffing betalen.

Een melding doen bij het FAVV kan op verschillende manieren.

1.     Via het online klachtenformulier: https://favvafsca.service-now.com/customer_landing

2.     Via de post gericht aan de ombudsdienst:

FAVV - Ombudsdienst
Administratief centrum Kruidtuin
Food Safety Center, lokaal K08/120216
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL

3.     Via e-mail: ombudsdienst@favv.be

Zodra u activiteiten uitoefent die vallen onder de voedselketen is het verplicht om bij het FAVV geregistreerd te zijn. Als de activiteiten hier niet onder vallen dan is er geen vergunning nodig.

Er hangt geen wettelijke kostprijs vast een de aanvraag van een vergunning bij het FAVV. Jaarlijks dient er wel een heffing betaald te worden. Het bedrag van die heffing hangt van verschillende criteria af: Sector, aantal personeelsleden, … Wanneer LeadService de aanvraag FAVV in orde brengt komt dit op 55 EUR ereloon excl BTW.

ACS is de afkorting van Autocontrolesysteem. Wanneer een onderworpene een goedgekeurde sectorgids van het FAVV gebruikt, dan kan hij zijn ACS laten certiferen. Dit kan door een geaccrediteerde onafhankelijke certificeringsinstelling (OCI), maar kan ook door het  FAVV gebeuren. Het voordeel hiervan is dat de onderworpene een vermindering krijgt op de jaarlijkse heffing wanneer het resultaat van de audit gunstig is.

Iedere onderneming is verplicht het FAVV onmiddellijk in te lichten wanneer hij denkt dat een product die ingevoerd, geproduceerd, geteeld, gekweekt, bewerkt, gefabriceerd of verhandeld is, schadelijk kan zijn voor de mens, dier of plan.

Afhankelijk van de activiteiten en sector waaronder de onderneming valt is er een registratie, toelating of erkenning nodig. Neem gerust contact met LeadService om na te gaan onder wat uw onderneming zou vallen.

Erkenning: Dit betekent dat de activiteit een hoog risico heeft op de voedselveiligheid.

Toelating: Dit betekent dat de activiteit een middelhoog risico heeft op de voedselveiligheid

Registratie: Dit betekent dat de activiteit een laag risico heeft op de voedselveiligheid.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.