GDPR wetgeving

Elke organisatie, eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging, heeft wel een database (op papier of digitaal) met daarin gegevens van klanten/leveranciers/personeel/leden/…

GDPR wetgeving - België

De GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens (naam, adres, nationaal nummer, foto, …).

Elke burger kan zich beroepen op zijn 7 rechten:

Informatie:

U mag geen persoonsgegevens verwerken zonder hun medeweten. De GDPR bepaalt welke gegevens u aan hen moet meedelen.

Inzage:

Ze mogen hun gegevens altijd inkijken en bijkomende informatie opvragen.

Verbetering:

Blijken gegevens onjuist of onvolledig, dan mogen zij vragen om die gegevens te verbeteren of vervolledigen.

Verwijdering:

In een aantal specifieke gevallen kunnen ze vragen om ‘vergeten te worden’. Lees: voorgoed gewist te worden uit uw database.

Verzet:

Iedereen mag zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen.

Overdraagbaarheid van gegevens:

In sommige gevallen mogen ze hun gegevens bij u in een standaardformaat opvragen. Op die manier kunnen ze die eenvoudig aan een andere leverancier met een gelijkaardige dienst overdragen.

Klachten:

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid bij een inbreuk op de persoonsgegevens.

Als onderneming dient u de stroom van alle persoonsgegevens in uw onderneming in kaart te brengen (verwerkersregister), de nodige overeenkomsten af te sluiten met elke persoon die hiermee in contact komt (verwerkersovereenkomsten, privacy policy) en een procedure op te stellen wanneer een burger zich beroept op zijn rechten.

Bewustwording van elke medewerker in uw onderneming over de GDPR-impact, zorgt ervoor dat u ook in de toekomst GDPR-proof blijft met uw onderneming.

Elke organisatie, eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging, heeft wel een database (op papier of digitaal) met daarin gegevens van klanten/leveranciers/personeel/leden/… en valt daarmee onvermijdelijk onder de GDPR wetgeving, met alle te vervullen verplichtingen als gevolg.

Zelfs als de organisatie geen enkel winstdoel nastreeft of geen enkele commerciële ingesteldheid heeft. Het is dus van toepassing voor zowel de commerciële als de niet-commerciële sector.

GDPR stappenplan voor implementatie GDPR in een Accountantskantoor

gdpr – privacywetgeving – itaa – boekhouder – boekhoudkantoor – accountant – accountantskantoor

Uw Onderneming GDPR-Proof

Aan de hand van volgend stappenplan, brengen we uw onderneming GDPR-proof binnen de 3 maanden.

Stap 1 : Analyse

Leadservice maakt aan de hand van een vragenlijst een totale analyse van alle verwerkte persoonsgegevens, datastromen en privacymaatregelen van uw onderneming.

Van deze analyse wordt een draaiboek opgesteld, dat als basis dient om uw onderneming in regel te stellen met de GDPR-wetgeving.

Stap 2 : Opmaak documenten

In een volgende stap gaan we alle wettelijk verplichte documenten op maat van uw onderneming opstellen:

  • Verwerkingsregister
  • Intern privacybeleid
  • Verwerkersovereenkomst
  • Procedure rechten betrokkene
  • Procedure en register datalek

Ook uw website wordt gdpr-proof gemaakt met de aanlevering van volgende documenten op maat van uw onderneming:

  • Cookie policy
  • Privacy policy
  • Disclaimer

Stap 3 : Implementatie GDPR-beleid

Tips worden meegeleverd om alle medewerkers binnen het bedrijf bewust te maken waar gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden en hoe hiermee dient omgegaan te worden. Kennis is van belang om uw onderneming ook in de toekomst GDPR-proof te houden.

PROFICIAT,

Uw onderneming is nu in regel met de nieuwe vennootschapswetgeving!
Veel succes!

Logo leadservice

General Data Protection Regulation

Is uw onderneming in regel met de nieuwe vennootschapswetgeving?

Laat nu uw General Data Protection Regulatior door LeadService in orde brengen!

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.