Nederlands btw-nummer aanvragen voor Belgisch bedrijf

Bent u een Belgisch bedrijf dat klaar is om de Nederlandse markt te betreden?
We kunnen u zeker helpen!

Het aanvragen van een Nederlands btw-nummer is een cruciale stap in dit proces, en wij zijn hier om u hierbij te helpen. Ontdek waarom talloze bedrijven ons vertrouwen voor deze essentiële dienst.

Op deze foto staan een man (Niels Deprez) en een vrouw (Stephanie Deprez). Stephanie heeft een map van Leadservice en samen wachten ze op een klant voor een meeting over het UBO-register om boetes gerelateerd aan het UBO-register te vermijden.

Nederlands btw-nummer aanvragen voor Belgisch bedrijf

Nederlands btw-nummer voor Belgisch bedrijf aanvragen

Neem vandaag nog contact op en zet uw bedrijf op de kaart in Nederland!

Vragen over Nederlands btw-nummer aanvragen voor Belgisch bedrijf

Het aanvraagproces voor een Nederlands btw-nummer kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de volledigheid van de aangeleverde documentatie en de drukte bij de Belastingdienst. Over het algemeen kan men ervan uitgaan dat het aanvragen van een Nederlands btw-nummer voor een buitenlands bedrijf, inclusief Belgische bedrijven, enkele weken kan duren. Dit proces kan variëren van ongeveer 4 tot 8 weken. Echter, in bepaalde periodes of bij complexe situaties kan het langer duren. Het is daarom raadzaam om deze aanvraag zo vroeg mogelijk in het proces van uitbreiding naar Nederland te starten, om eventuele vertragingen in uw bedrijfsactiviteiten te voorkomen.

Voor het aanvragen van een Nederlands btw-nummer voor een Belgisch bedrijf zijn meestal de volgende documenten vereist:

 1. Uittreksel van de Kamer van Koophandel: Een recent uittreksel (niet ouder dan zes maanden) waarin de registratie van uw bedrijf wordt bevestigd.
 2. Statuten van het bedrijf: Een kopie van de statuten van uw onderneming.
 3. Identiteitsbewijs: Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de tekenbevoegde persoon of personen binnen het bedrijf.
 4. Machtiging: Indien u een intermediair (zoals een accountant of belastingadviseur) inschakelt om de aanvraag namens uw bedrijf te doen, is een getekende machtiging vereist.
 5. Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die uw bedrijf in Nederland gaat uitvoeren.
 6. Bewijs van zakelijke banden met Nederland: Documentatie die aantoont dat uw bedrijf zakelijke activiteiten gaat uitvoeren in Nederland, zoals contracten met Nederlandse klanten, huurovereenkomsten voor kantoorruimte, etc.
 7. Btw-identificatienummer in België: Indien beschikbaar, een kopie van uw Belgische btw-identificatienummer.

Deze lijst is indicatief en afhankelijk van specifieke situaties kunnen aanvullende documenten vereist zijn. Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen met de Nederlandse Belastingdienst of een gespecialiseerde adviseur om te bevestigen welke documentatie precies nodig is voor uw specifieke situatie.

Om te bepalen of uw Belgisch bedrijf in aanmerking komt voor een Nederlands btw-nummer, zijn er enkele belangrijke criteria waaraan moet worden voldaan:

 1. Bedrijfsactiviteiten in Nederland: Uw bedrijf moet bedrijfsactiviteiten uitvoeren of van plan zijn uit te voeren binnen Nederland. Dit kan variëren van het verkopen van goederen, het verlenen van diensten tot het hebben van een vestiging in Nederland.

 2. Economische aanwezigheid: Er moet sprake zijn van een economische aanwezigheid in Nederland, wat inhoudt dat uw bedrijf daadwerkelijk zakelijke transacties uitvoert of gaat uitvoeren met klanten in Nederland.

 3. Registratieverplichting: Uw bedrijf moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving die bepaalt dat ondernemingen die goederen leveren of diensten verlenen in Nederland, zich moeten registreren voor btw-doeleinden.

Als uw bedrijf aan deze criteria voldoet, komt het in principe in aanmerking voor een Nederlands btw-nummer. Het is echter belangrijk om specifieke situaties en eventuele uitzonderingen te overwegen. Voor gedetailleerd advies en om uw situatie te beoordelen, kan het raadzaam zijn contact op te nemen met de Belastingdienst of een gespecialiseerde belastingadviseur. Deze professionals kunnen u begeleiden bij het aanvraagproces en helpen bepalen of uw bedrijf in aanmerking komt en aan alle vereisten voldoet.

Het aanvragen van een Nederlands btw-nummer bij de Nederlandse Belastingdienst zelf brengt geen directe kosten met zich mee; de dienst is in principe gratis. Echter, als u besluit gebruik te maken van de diensten van een externe adviseur, zoals een belastingadviseur of een accountant, om u te helpen bij het aanvraagproces, dan zullen zij waarschijnlijk wel kosten in rekening brengen voor hun professionele diensten. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van uw situatie en de hoeveelheid werk die nodig is om uw aanvraag voor te bereiden en in te dienen. Het is aan te raden om vooraf offertes op te vragen en deze kosten mee te nemen in uw budgetplanning.

Als u uw Nederlands btw-nummer wilt annuleren of wijzigen, dient u de volgende stappen te ondernemen:

Annuleren van uw btw-nummer:

 1. Informeer de Belastingdienst: U dient schriftelijk of via het digitale portaal van de Belastingdienst de Nederlandse Belastingdienst te informeren dat u uw btw-activiteiten staakt of dat uw bedrijf ophoudt te bestaan. Vermeld daarbij duidelijk vanaf welke datum de activiteiten zijn gestopt.

 2. Laatste btw-aangifte: U moet een laatste btw-aangifte indienen voor de periode tot het moment dat u stopt. Zorg ervoor dat u alle relevante informatie opgeeft, inclusief eventuele verschuldigde btw of teruggaven.

 3. Beëindiging bevestiging: Na verwerking van uw verzoek zal de Belastingdienst de beëindiging van uw btw-nummer bevestigen. Het is belangrijk deze bevestiging goed te bewaren voor uw administratie.

Wijzigen van gegevens gekoppeld aan uw btw-nummer:

 1. Wijzigingen doorgeven: Als er wijzigingen zijn in uw bedrijfsgegevens, zoals adreswijzigingen, wijzigingen in de bedrijfsstructuur, of bij een overname, dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Dit kan vaak online via het ondernemersportaal van de Belastingdienst of schriftelijk.

 2. Specifieke formulieren: Voor sommige wijzigingen, zoals een rechtsvormwijziging, kunnen specifieke formulieren vereist zijn. Raadpleeg de website van de Belastingdienst of neem contact op met de BelastingTelefoon voor ondernemers voor meer informatie.

 3. Bevestiging van de wijziging: Na verwerking van uw wijzigingen zal de Belastingdienst een bevestiging sturen. Controleer of alle wijzigingen correct zijn doorgevoerd en bewaar deze bevestiging zorgvuldig.

Het is belangrijk om zowel het annuleren als het wijzigen van gegevens tijdig en correct te doen om boetes en misverstanden met de Belastingdienst te voorkomen. Bij twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met een belastingadviseur of direct met de Belastingdienst.

De btw-regels in België en Nederland hebben veel overeenkomsten, gezien beide landen lid zijn van de Europese Unie en dus onderworpen zijn aan de EU-btw-richtlijnen. Er zijn echter ook enkele specifieke nationale regels en verschillen. Hier volgt een overzicht van enkele belangrijke verschillen:

Btw-tarieven:

 • Standaardtarief: Het standaard btw-tarief is 21% in zowel België als Nederland.
 • Verlaagde tarieven: Beide landen kennen verlaagde tarieven voor bepaalde goederen en diensten, maar de categorieën en de exacte tarieven verschillen. In Nederland zijn de belangrijkste verlaagde tarieven 9% en in België zijn er verlaagde tarieven van 6% en 12% voor bepaalde producten en diensten.

Drempelwaarden voor kleine ondernemingen:

 • België: Er is een vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen met een jaaromzet van maximaal €25.000. Deze ondernemingen kunnen kiezen voor een btw-vrijstelling.
 • Nederland: Kleine ondernemingen kunnen gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR) als hun omzet in Nederland niet meer dan €20.000 per kalenderjaar bedraagt.

Intracommunautaire transacties:

 • Hoewel de basisregels voor intracommunautaire leveringen en diensten in beide landen gelijk zijn, kunnen er verschillen zijn in de specifieke toepassing en administratieve vereisten.

Administratieve vereisten:

 • Aangifteperiode: In beide landen moeten btw-aangiften periodiek worden ingediend, maar de frequentie kan verschillen afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de hoeveelheid btw die wordt afgedragen of teruggevraagd. In Nederland is dit meestal maandelijks, per kwartaal of jaarlijks, afhankelijk van de situatie van het bedrijf. In België is het meestal maandelijks of per kwartaal.
 • Facturatie: Er zijn specifieke eisen waaraan facturen moeten voldoen in beide landen, maar de details kunnen verschillen, zoals vereisten met betrekking tot elektronische facturatie en de opslag van facturen.

Specifieke regelingen:

 • Beide landen hebben specifieke regelingen voor bepaalde sectoren of situaties, zoals de margeregeling voor tweedehands goederen, kunst, antiek, en het omgekeerde-belastingsmechanisme (reverse charge) voor bepaalde diensten of goederen. De toepassing en vereisten kunnen variëren.

Het is belangrijk om op te merken dat de btw-regelgeving complex is en onderhevig kan zijn aan veranderingen. Daarnaast kunnen specifieke situaties vereisen dat er rekening wordt gehouden met aanvullende regels of uitzonderingen. Voor gedetailleerd advies over specifieke transacties of situaties is het raadzaam een belastingadviseur te raadplegen.

Nederlands BTW-Nummer Aanvragen voor Belgisch Bedrijf

Laat uw enthousiasme de eerste stap zijn naar zakelijk succes in Nederland. Neem vandaag nog contact met ons op, en laten we samenwerken om uw doelen zo snel mogelijk te bereiken.

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.