Leadservice is uw gids doorheen uw berg papierwerk

Wij ondersteunen en begeleiden ondernemers, boekhouders, accountants, notarissen, advocaten,… op een ervaren en deskundige manier doorheen de vele wettelijke formulieren, socio-economische administratie en regelgevingen.

ONS TEAM

We opereren onafhankelijk van alle dienstengroepen en bieden daardoor een duidelijk en betrouwbaar advies, geïntegreerd in de totaalsituatie van de zelfstandige ondernemer.

StephanieDeprez 1
Stephanie Deprez

Met een opleiding consulent sociale wetgeving en vennootschapswetgeving, gecombineerd met 14 jaar ervaring in de sector, kan ik u met de nodige expertise bijstaan bij uw socio-economische verplichtingen.

NielsDeprez
Niels Deprez

Met een opleiding KMO Management, gecombineerd met 9 jaar ervaring in de sector, sta ik u graag bij op een klantgerichte en gespecialiseerde wijze om u te begeleiden door het kluwen van de verschillende wetgevingen.

Waarmee kunnen we u helpen?

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

LeadService staat voor ‘Legal Administration Service’. Wij zorgen ervoor dat de ondernemer volledig in regel is met alle wettelijke formaliteiten die gepaard gaan met de uitoefening van zijn zelfstandige activiteit.

LeadService ondersteunt boekhoudkantoren en zelfstandigen op gespecialiseerde wijze in alle socio-economische administratie en wettelijke formaliteiten van ondernemers.
Dit omvat o.a. vestigingswetgeving, vergunningen, sociaal statuut van zelfstandigen, publicaties, ed.

LeadService streeft ernaar dé neutrale en betrouwbare partner te zijn voor boekhoudkantoren en zelfstandigen, gespecialiseerd in socio-economische formaliteiten.

Wij zorgen er voor dat de ondernemingen in regel zijn met de vestigingswetgeving, het sociaal statuut, vergunningen, vennootschapswetgeving, enzovoort. Zo kan elkeen zich richten op zijn core business: succesvol ondernemen.

We opereren onafhankelijk van alle dienstengroepen en bieden daardoor een duidelijk en betrouwbaar advies, geïntegreerd in de totaalsituatie.

LeadService verzorgt alle socio-economische administratie en wettelijke formaliteiten waarmee zelfstandige ondernemers in aanraking komen.
Door onze jarenlange ervaring begeleiden we u doorheen het kluwen van de wetgevingen. 

 

Kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit, ja-mentaliteit, expertise, on-time, oplossingsgericht, neutraliteit, pro-activiteit, op maat gemaakte en geïntegreerde oplossingen.

LeadService biedt onafhankelijk van alle dienstengroepen een duidelijk en betrouwbaar advies, geïntegreerd in de totaalsituatie van de ondernemer

Via e-mail of telefoon ontvangen wij uw specifieke vraag. Per dossier onderzoeken we de situatie in overleg met de zelfstandige en/of de boekhouder, waarna we de nodige acties ondernemen. Bij de opstart van een zelfstandige activiteit voorzien we mogelijks een thuisbezoek en verschaffen we alle nodige informatie omtrent de administratieve zelfstandige wereld.

LeadService werkt een dossier af binnen de 7 dagen.

De startende zelfstandige ontvangt een persoonlijke map met daarin alle documenten en vergunningen die vereist zijn voor de uitoefening van zijn activiteiten. Deze documenten worden bovendien deskundig toegelicht.
U kan als boekhouder ten allen tijde zijn dossiers online raadplegen via een persoonlijke login en wachtwoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Een ontvangen factuur brengt behoudens protest de erkenning
en aanvaarding met zich mee van deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden strekken de contracterende partijen tot
wet, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend
beding tussen partijen.
2. Betwisting van een factuur en/of van de geleverde prestaties
waarvoor deze factuur werd uitgeschreven, dient binnen de
acht dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend
schrijven kenbaar te worden gemaakt ter zetel van het
kantoor.
3. Behoudens andersluidende vermelding op de factuur is deze
contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van
LeadService Comm.V. De betaling vermeldt steeds de datum en
het nummer van de factuur. Facturen die op de gebeurlijke
vervaldag niet zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een
verwijlintrest van 8.5 % per jaar. Het niet tijdig nakomen
van de betalingsverplichting geeft het kantoor recht op een
schadevergoeding forfaitair begroot op 10% van het
openstaande saldo, zonder dat deze lager kan zijn dan €
75.00. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft
het niet nakomen van de betalingsverplichting het kantoor
het recht de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde
overeenkomsten op te schorten en maakt zij openstaande saldi
onmiddellijk opeisbaar.
4. Alle overeenkomsten dienen aanzien als afgesloten, minstens
uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van LeadService
Comm.V. In geval van betwisting zijn territoriaal
uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement WestVlaanderen (België) bevoegd. Het vredegerecht kanton
Kortrijk is bevoegd boven de andere vredegerechten van het
arrondissement

LeadService ondersteunt en begeleid ondernemers, boekhouders, accountants, notarissen, advocaten,… op een ervaren en deskundige manier doorheen de vele wettelijke formulieren, socio-economische administratie en regelgevingen. Wij zorgen er voor dat de ondernemingen in regel zijn met de vestigingswetgeving, het sociaal statuut, vergunningen, vennootschapswetgeving, enzovoort. Zo kan elkeen zich richten op zijn core business: succesvol ondernemen.

We opereren onafhankelijk van alle dienstengroepen en bieden daardoor een duidelijk en betrouwbaar advies, geïntegreerd in de totaalsituatie.

LeadService verzorgt alle socio-economische administratie en wettelijke formaliteiten waarmee zelfstandige ondernemers in aanraking komen.
Door onze jarenlange ervaring begeleiden we u doorheen het kluwen van de wetgevingen. 

We opereren onafhankelijk van alle dienstengroepen en bieden daardoor een duidelijk en betrouwbaar advies, geïntegreerd in de totaalsituatie van de zelfstandige ondernemer.

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.