Statutenwijziging

LeadService brengt uw statutenwijziging in orde zodat uw onderneming of vereniging (VZW) in orde is met de nieuwe wetgeving.

Wanneer moet u uw statuten wijzigen?

In principe hoef je je statuten enkel te wijzigen als zich ook effectief een wijziging voordoet in bijvoorbeeld de benaming, de zetel (het adres), de activiteiten, het zaakvoerderschap of bestuurderschap, de looptijd van het boekjaar, …

Wijzigt niets, dan blijven je statuten actueel en moet er niets gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Opgelet: worden bestuurders benoemd voor een periode van 3 of 6 jaar, dan dient hun mandaat wel verlengd te worden bij beslissing van de algemene vergadering, dewelke op zijn beurt dan gepubliceerd moet worden in het Belgisch staatsblad.

Er is nu echter een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor de terminologie deels gewijzigd werd (raad van bestuur wordt bestuursorgaan; zaakvoerder wordt bestuurder; doel wordt voorwerp; kapitaal wordt vermogen; etc). Bijgevolg dient elke onderneming en VZW zijn statuten aan te passen voor de deadline 31 december 2023 naar de nieuwe wetgeving.

Een statutenwijziging is een aanpassing van uw huidige statuten (of oprichtingsakte). Deze beslissing wordt genomen door de algemene vergadering, waarbij na de wijzigingen ook gecoördineerde statuten opgemaakt moeten worden.

De wijzigingen en nieuwe statuten moeten gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad, binnen de 30 dagen nadat de beslissingen genomen werden.

Omdat er een wijziging zich voordoet in bijvoorbeeld de benaming, de zetel (het adres), de activiteiten, het zaakvoerderschap of bestuurderschap, het kapitaal/vermogen, de looptijd van het boekjaar, … of omdat de bestuurders herbenoemd moeten worden.

Ook dient er een wijziging te gebeuren voor elke onderneming of vereniging om de statuten (en terminologie) overeen te stemmen met de nieuwe Wetgeving voor vennootschappen en verenigingen.

De volledige opmaak en opvolging van verslaggeving, gecoördineerde statuten, neerlegging bij de ondernemingsrechtbank en publicatie in het Belgisch staatsblad kost 400€ (excl. 21% BTW). Hierbij komt dan de wettelijke neerleggingskost van 162,6€ (excl. 21% BTW) + 10€ verzendingskosten (excl. 21% BTW).

Gaat het over een VZW, dan is de kostprijs 400€ (excl. 21% BTW). Hierbij komt dan de wettelijke neerleggingskost van 130,10€ (excl. 21% BTW) + 10€ verzendingskosten (excl. 21% BTW).

Reken op een 3-tal weken tegen dat alles volledig in orde is. Allereerst verzamelen we de nodige informatie, waarmee we alle officiële en wettelijke documenten kunnen opmaken ter ondertekening. Eens alles getekend is zorgt LeadService voor de neerlegging hiervan bij de ondernemingsrechtbank, om vervolgens dan te publiceren in het Belgisch staatsblad.

In de statuten worden de rechten en plichten vastgelegd, worden de basisgegevens van de vereniging opgenomen.

Concreet: benaming, zetel (adres), activiteiten, benoemingen, ontslagnemingen, algemene vergadering, boekjaar, bestuursorgaan, leden, …

Standaard is voorzien dat een statutenwijziging mag besloten worden door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid (50+1) van stemmen. We kijken echter steeds de statuten na, want in de statuten kan een verstrenging opgenomen zijn, zoals bijvoorbeeld beslissing bij unanimiteit of eenparigheid van stemmen.

Ja, elke vereniging maakt bij de opstart de statuten op met daarin de basisinformatie en waarin de rechten en plichten van de leden en van het bestuursorgaan vastgelegd worden. Wanneer de vereniging een VZW is, dan neemt deze rechtspersoonlijkheid aan en worden de statuten gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De statuten leggen de basisinformatie van de vereniging / VZW vast.

Laat uw statutenwijziging in orde brengen door LeadService

Stap 1 : Analyse

We onderzoeken uw huidige statuten, en vragen indien nodig bijkomende informatie op (zoals bijvoorbeeld de huidige aandelenstructuur).

We geven ook aan wat nu net wel of net niet mogelijk is in de statuten, volgens de nieuwe wetgeving.

Stap 2 : Opstellen documenten en ondertekening

LeadService stelt alle officiële documenten op, op maat van uw onderneming.

Dit omvat:

  • een verslag van de bijzondere algemene vergadering
  • de nieuwe gecoördineerde statuten
  • de publicatieformulieren.

LeadService bezorgt u alle documenten ter ondertekening en zodra deze getekend werden, kunnen we overgaan naar de laatste stap.

Stap 3 : Neerlegging ondernemingsrechtbank en publicatie in het Belgisch staatsblad

LeadService legt alle correct opgestelde documenten neer op de bevoegde ondernemingsrechtbank. Vervolgens worden de nieuwe statuten gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en ontvangt u hiervan de officiële bewijstukken. 

PROFICIAT,

Uw onderneming is nu in regel met de nieuwe Wetgeving voor vennootschappen en verenigingen!

Logo Leadservice

Statutenwijziging

Geen zin om tegen een nieuwe deadline aan te lopen?

LeadService brengt uw statutenwijziging in orde zodat uw onderneming of vereniging (VZW) in orde is met de nieuwe wetgeving

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.