Stopzetten vennootschap: Hoe kan Leadservice helpen?

Een persoon die op een stuk papier krabbelt met het woord goedgekeurd Stopzetting vzw

Stopzetten vennootschap

Voor het stopzetten van uw vennootschap dient er eerst nagegaan te worden welke rechtsvorm uw vennootschap heeft. Als dit een Besloten Vennootschap (BV) of een Naamloze Vennootschap (NV) betreft dan dient er hiervoor een afspraak gemaakt te worden bij de notaris.

Nadat de notaris de ontbinding en vereffening gepubliceerd heeft kan LeadService de overige stopzettingsformaliteiten vervullen. Na de publicatie dient het ondernemingsnummer namelijk nog stopgezet te worden in de KBO alsook dient het BTW-nummer expliciet stopgezet te worden via het formulier 604C.

LeadService kijkt na dat alle betrokken diensten/vergunningen op tijd en op de correcte manier stopgezet worden.

 

Wanneer de vennootschap een onderhandse vennootschap is zoals een Vennootschap onder Firma (VOF) of een Commanditaire Vennootschap (CommV) dan kan LeadService de volledige stopzetting voor haar rekening nemen. Hier dient er in samenspraak met de boekhouder/accountant nagegaan te worden als de vereffening in 1x keer gebeuren (schuldenvrije vennootschap) of als dit in 2x dient te gebeuren (wanneer er nog schulden in de vennootschap zitten).

Hier wordt dan de verslaggeving opgemaakt alsook de publicatieformulieren in het Belgisch Staatsblad. Na ondertekening zorgt LeadService voor de neerlegging hiervan en kan tevens kijken voor het ondernemingsnummer en BTW-nummer stop te zetten bij de betrokken diensten.

Indien van toepassing wordt dan ook het sociaal statuut als zelfstandige volledig stopgezet naar uw sociaal verzekeringsfonds toe zodat er geen sociale bijdragen meer betaald moeten worden.

Contacteer ons gerust voor meer informatie!

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.