Ubo register opvragen

Het UBO-register is verplicht voor alle uiteindelijk begunstigden van alle lidstaten van de Europese Unie.

Wat kan Leadservice voor u doen?

LeadService stelt vast wie de uiteindelijk begunstigden zijn van uw onderneming en doet vervolgens aangifte hiervan in het UBO-register. Dit kan vanop afstand gebeuren via itsme of via een afspraak op kantoor. Voorkom boetes en laat nu uw UBO-register invullen!

Wat is het UBO-register?
Het UBO-register staat voor “Ultimate Beneficial Owners” en is een register waar alle uiteindelijke begunstigde van de onderneming instaan. Voor vennootschappen zijn de uiteindelijke begunstigden de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder die minstens 25% van de aandelen bezit is verplicht om in het UBO-register opgenomen te worden.
Bij verenigingen zijn de uiteindelijke begunstigden de bestuurders.

De UBO-registratie is verplicht voor alle vennootschappen, VZW’s en stichtingen. Dit werd vastgesteld in de Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017

De uiteindelijke begunstigden moeten geregistreerd worden in het UBO-register. Voor een vennootschap zijn dit de aandeelhouders, voor een vereniging gaat dit over de bestuurders.
Maar ook wie zeggenschap heeft in de vennootschap via andere middelen wordt als UBO beschouwd (bijvoorbeeld vetorecht,…).
Ook hoger leidinggevend personeel is UBO, maar moeten enkel geregistreerd worden wanneer de eerste 2 categorieëen (aandeelhouders / via andere middelen zeggenschap) geen UBO opleveren.

Enkel de bestuurder van een vennootschap of vereniging kan inloggen in het UBO-register. Het is belangrijk dat die persoon een functie heeft in de KBO voor de betrokken onderneming. Derden hebben geen toegang tot het UBO-register.

De UBO-registratie is wettelijke verplicht. Wanneer dit niet ingevuld wordt dan gaat de overheid hiervoor boetes aanwenden.

Als LeadService de UBO-registratie voor uw onderneming in orde brengt komt dit op 55 EUR excl BTW.

De correctheid van de uiteindelijke begunstigde kan gestaafd worden door kopie aandelenregister op te laden of uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waar de uiteindelijke begunstigden vermeld worden.

Enkel de bestuurder van een vennootschap of vereniging kan inloggen in het UBO-register. Het is belangrijk dat die persoon een functie heeft in de KBO voor de betrokken onderneming. Derden hebben geen toegang tot het UBO-register.
Er kan een elektronische volmacht toegekend worden aan uw boekhoudkantoor waardoor zij ook toegang hebben tot het UBO-register.
Wie is de UBO van een vereniging?
Voor een vereniging zijn volgende personen de uiteindelijke begunstigden:
1. de leden van de raad van bestuur;
2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
4. de stichters van een stichting;
5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Het UBO-register is niet publiek zichtbaar. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de overheid en de bestuurders van de betrokken onderneming.

In een vennootschap is de uiteindelijke begunstigde de aandeelhouder. Indien iemand enkel bestuurder is van een vennootschap dan moet deze persoon niet geregistreerd worden in het UBO-register.

De UBO-registratie is verplicht voor verenigingen. Gezien een vereniging geen aandeelhouders heeft zijn de uiteindelijke begunstigden hiervan de bestuurder.

Neen, het UBO-register is enkel van toepassing voor vennootschappen, verenigingen en trusts.

Het UBO-register is verplicht voor alle vennootschappen. Een VOF is een vennootschap waardoor het dus verplicht is de aandeelhouders (= uiteindelijke begunstigden) in te geven in het UBO-register.

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.