Vereffeningen

Laat de stopzetting of vereffening van uw vennootschap u geen extra hoofdpijn bezorgen!
LeadService brengt dit voor u in orde, van de ontbinding tot aan de definitieve sluiting van de vereffening.

Vereffeningen

Een onderneming wenst te vereffenen? Hoe ziet de balans eruit?

Wanneer alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn, dan kunnen we overgaan tot een vereffening met de ééndagsprocedure. LeadService maakt alle verslagen op voor onderhandse vennootschappen, om deze vervolgens neer te leggen bij de ondernemingsrechtbank en te laten publiceren in het Belgisch staatsblad.

Als er activa onder de schuldeisers moet worden verdeeld, dan gaan we vereffenen in 2 stappen waarbij allereerst tot ontbinding wordt besloten en er een vereffenaar aangesteld wordt om de verdeling uit te voeren. Pas dan kan overgegaan worden tot de definitieve sluiting van de vereffening.

LeadService begeleidt de volledige vereffeningsprocedure: opmaak verslaggevingen, aanvraag vonnissen, publicatie Belgisch staatsblad.

NOTA: bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid dient de ontbinding en aanstelling vereffenaar bij notariële akte te gebeuren. De  publicatie van de definitieve sluiting vereffening kan LeadService dan afwerken.

Wanneer de vennootschap niet langer activiteiten wenst uit te voeren en dus wenst te stoppen met de vennootschap, dan dient deze vereffend te worden. Wat eigenlijk inhoudt dat alle openstaande schulden moeten betaald / vereffend worden. Eens dit gebeurt is, kan er beslist worden tot sluiting van de vereffening en heeft de vennootschap opgehouden te bestaan.

 

In vereffening gaan betekent dat er besloten werd om de activiteiten de stoppen en alle openstaande schulden te betalen en te vereffenen.
Met een beslissing tot ontbinding gaat de vennootschap in vereffening. Pas wanneer alle schulden vereffend zijn, kan men overgaan tot sluiting van de vereffening.

Een vereffening kan duren van 1 dag tot meer dan 1 jaar. Alles hangt af van het aantal en hoeveel openstaande schulden er zijn.
Wanneer blijkt dat er geen openstaande schulden zijn, dan kan de vereffening op 1 dag geopend en gesloten worden: dit is de ééndagsprocedure. Indien er toch wel wat werk is om alle schulden te vereffenen, dan blijft de vereffening open tot dit gebeurt is.

Ja, de vereffenaar is verplicht om een inventaris te maken van alle openstaande schulden en het nodige te doen om deze te betalen.

Neem contact met ons op en bezorg ons het ondernemingsnummer, dan bezorgen we u een offerte op maat voor de volledige vereffening. De kostprijs hangt af van verschillende factoren die we voor u kosteloos onderzoeken.

Hierbij wordt de ontbinding en sluiting vereffening in 1 vergadering beslist.
Voorwaarden hierbij zijn:
1. geen vereffenaar
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald, de nodige gelden zijn geconsigneerd of men heeft een schriftelijke bevestiging dat de schuldvordering niet meer voldaan dient te worden
3. de ontbinding en vereffening wordt met unanimiteit beslist
4. indien er een resterend actief is, wordt dit verdeeld onder de aandeelhouders
5. verslaggeving: verslag bestuursorgaan (voorstel tot ontbinding) + verslag bedrijfsrevisor of verslag externe accountant (over de staat van actief-passief)

Logo leadservice

Vereffening vennootschap

Laat de stopzetting of vereffening van uw vennootschap u geen extra hoofdpijn bezorgen! 
LeadService brengt dit voor u in orde.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.