Vergunningen

Navigatie

Billijke vergoeding

Wanneer u muziek laat horen in een ruimte waar uw klanten zijn, dan dient u voor deze ruimte een billijke vergoeding te betalen.
De billijke vergoeding is een Belgische regeling om de naburige rechten van muzikanten-vertolkers en producenten van muziek te vergoeden voor het gebruik in de publieke ruimte van door hun uitgevoerd of geproduceerd werk. Het is een compensatie voor uitvoerders en producenten.

Het gaat telkens om “opgenomen” muziek, voor live muziek moet u geen billijke vergoeding betalen.
LeadService brengt voor u de aangifte in orde.

Drankvergunning

Elke uitbater van een drankgelegenheid dient in het bezit te zijn van een vergunning voor het verkopen van gegiste en sterke dranken. Deze vergunningen zijn zowel plaats- als persoonsgebonden.

LeadService vraagt voor u de drankvergunning aan.

Erkenning als aannemer

Wanneer men als aannemer openbare werken wenst uit te voeren, dient men over een erkenning als aannemer te beschikken.

Afhankelijk van de aard van de activiteit en omvang van de werken, is er een klasse 1, 2,… of 8 vereist.

LeadService gaat voor u na welke categorie en klasse van erkenning u kunt verkrijgen, stelt het volledige dossier samen en dient de aanvraag tot erkenning in.

EORI-nummer

In het MASP, het strategisch meerjarenplan van de Europese Commissie, wordt voorzien dat vanaf 1 juli 2009 de marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen, moeten worden geïdentificeerd aan de hand van een EORI-nummer.
De marktdeelnemers dienen zich slechts in één enkele Lidstaat te laten registreren. Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU.
LeadService vraagt voor uw klant het EORI-nummer aan.

FAVV

FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Iedere inrichting waar voedingsmiddelen gefabriceerd, ingevoerd, uitgevoerd of in de handel gebracht worden, is verplicht hiervan aangifte te doen bij de FAVV.

LeadService brengt voor u de aanvraag tot registratie, toelating en erkenning in orde.

Fytolicentie

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasberschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan.
Dit is vanaf 25 november 2015 verplicht voor elke onderneming die gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen gebruikt, verdeelt, verkoopt of er voorlichting over geeft.
LeadService kijkt na wel type van fytolicentie de onderneming nodig heeft en vraagt deze vervolgens aan.

Handelaarsvergunning

Handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Elke persoon die handel drijft in alcoholische, gegiste of sterke dranken, heeft voor elke vestiging deze vergunning nodig. Dit geldt dus voor nachtwinkels, beenhouwers, bakkkers, apothekers, enzovoort.

Bij elke controle van douane-en accijnsdiensten, dient u deze vergunning voor te kunnen leggen. Als u dit niet kunt voorleggen, riskeert u een proces verbaal.

LeadService vraagt voor u de drankvergunning aan

Milieuvergunning

Elke onderneming die een exploitatie wenst te starten, dient na te gaan of er een milieuvergunning vereist is en/of ze enkel melding moeten maken van hun activiteiten aan de gemeente.
Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van mogelijke milieu-effecten van uw activiteiten, kan een onderneming in de volgende drie klassen ondergebracht worden:
• Klasse 1 (de meest hinderlijke of risicovolle activiteit, hier is een milieuvergunning vereist)
• Klasse 2 (minder hinderlijk of risicovol, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist)
• Klasse 3 (de minst hinderlijke of risicovolle activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht)

LeadService gaat voor u na welke klasse milieuvergunning voor u van toepassing is (afhankelijk van de grootte van de opslag, vermogen van machines en gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen).
We verzamelen alle nodige documenten, stellen het dossier samen en dienen de aanvraag in.

SABAM

Wanneer u muziek laat horen in een ruimte waar uw klanten zijn, dan dient u voor deze ruimte SABAM te betalen.
SABAM is een Belgisch vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. De leden van SABAM zijn niet alleen componisten, tekstdichters en muzikanten, maar ook schrijvers, dichters, tekenaars, uitgevers, beeldende kunstenaars, architecten, ontwerpers, choreografen, film- en televisieregisseurs, enz.
Ze int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van de tekst of muziek. De vergoeding gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek.

Ook als het gaat om een privéfuif en/of als u geen inkom vraagt, moet u aan SABAM betalen. Alleen voor “kosteloze mededelingen” in familiekring, moet u geen toestemming aanvragen en bent u ook geen rechten verschuldigd.

Tabaksvergunning

Elke ondernemer die tabaksproducten verkoopt (in voedingswinkel, supermarkt, tabakswinkel, krant-en tijdschriftwinkel, automaat, tankstation…) dient hiervoor een tabaksvergunning aan te vragen.

LeadService vraagt voor u de tabaksvergunning aan.

Transportvergunning

Vervoervergunning / V-vergunning
Elke onderneming die het beroep van vervoerder wenst uit te oefenen, moet een transportvergunning aanvragen. Dit is een originele vergunning, te bewaren op de bedrijfszetel van de onderneming. Bovendien moet hij, voor elk motorvoertuig (vrachtwagen, lichte vrachtwagen, trekker, …) dat hij van plan is te gebruiken voor het vervoer van zaken tegen vergoeding, een kopie van die vergunning kunnen voorleggen.
Wanneer het laadvermogen van het voertuig waarmee vervoerd wordt minder dan 500 KG, dan is er geen transportvergunning verplicht, en is deze activiteit “koerierdienst”.

LeadService kijkt na of u een transportvergunning nodigt heeft en of u aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt het dossier samengesteld en de aanvraag tot transportvergunning ingediend.

Toeristische vergunning

Toerisme Vlaanderen
Als u in het Vlaamse Gewest een toeristisch logies wilt verhuren of uitbaten en dat aanbiedt aan de markt, moet u dat logies vooraf aanmelden of laten vergunnen. Logies in Brussel valt onder de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brusselse toeristische bedrijven kunnen wel vrijwillig een vergunning aanvragen bij de dienst Toeristische Vergunningen. Die vergunde logies kunnen dan worden meegenomen in de promotie van Toerisme Vlaanderen.
Aanbieden op de toeristische markt moet ruim geïnterpreteerd worden. Het logies promoten of bekendmaken aan de buitenwereld, is voldoende (bijvoorbeeld via het internet, een advertentie, het prikbord van de supermarkt, flyers,…).

Er zijn vijf categorieën van toeristisch logies: hotels, openluchtrecreatieve terreinen (subcategorieën: campings, minicampings, kampeerautoterreinen, vakantieparken en verblijfparken), gastenkamerexploitaties, vakantiewoningen en vakantielogies.

LeadService stelt uw dossier samen en dient de aanvraag voor de toeristische vergunning in.

Vergunningen

Scroll naar top

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.