VOF oprichten

LeadService brengt alle opstartformaliteiten in orde voor de oprichting van een VOF, vennootschap onder firma.

VOF oprichten België

VOF oprichten door LeadService

LeadService maakt de oprichtingsakte op, legt deze neer bij de ondernemingsrechtbank en zorgt voor publicatie in het Belgisch staatsblad. Zo ontvangt u uw ondernemingsnummer en kunnen we alle verdere opstartformaliteiten in orde brengen zoals de KBO, BTW, provinciebelastingen, vergunningen, sociaal statuut, enzovoort.

Wanneer 2 personen (of vennootschappen) of meerdere samen wensen te werken onder 1 naam, waarbij iedereen meewerkt, dan is een VOF een geschikte ondernemingsvorm.

Iedereen die deelneemt is een vennoot en doet een bijdrage in het vermogen.

Let wel: bij een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Kies dus een VOF wanneer uw activiteit zelf weinig financiële risico’s inhoudt:

 • Wanneer er geen hoge investeringen zijn
 • Wanneer er weinig maandelijkse hoge kosten zijn
 • Wanneer er zonder/met weinig personeel gewerkt wordt
 • Wanneer de activiteit geen hoge aansprakelijkheden met zich meebrengt (bv. in de bouw)
 • ….

Voordelen:

 • Een VOF is eenvoudig en onderhands op te richten door LeadService, u hoeft dus niet langs te gaan bij een notaris.
 • Er is geen minimumkapitaal vereist.
 • Het is niet verplicht om een financieel plan op te stellen en een dubbele boekhouding te voeren.
 • De jaarrekening hoeft niet neergelegd te worden bij de Nationale Bank van België: uw cijfers.
 • Als bedrijfsleider kunt u uw inkomsten beperken (en een spaarpotje aanleggen in de vennootschap): ideaal voor bijberoepers / gepensioneerden.

Nadelen:

Alle vennoten zijn hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die aangegaan worden door de VOF.

Opstartvoorwaarden VOF?

Er zijn minstens 2 vennoten nodig en elke vennoot dient minimum 18 jaar te zijn om te kunnen oprichten.

Er is geen minimum kapitaal of vermogen vereist voor de oprichting.

Wanneer een naam, voorwerp (activiteit) vastgesteld wordt, dan kan de oprichtingsakte (= de statuten) opgemaakt worden door LeadService.

In de oprichtingsakte van een VOF moeten volgende gegevens opgenomen zijn:

 • Benaming van de vennootschap met eventueel de afkorting
 • De rechtsvorm
 • Het adres waar de zetel gevestigd is
 • Het voorwerp: de activiteiten die de vennootschap zal uitoefenen
 • De duur van de vennootschap
 • Hoe de vennootschap wordt vertegenwoordigd: bestuursorgaan, bestuurders,…
 • Vermogen: bedrag en inschrijving erop
 • Aandelen van de vennootschap
 • Naam, geboortedatum en adres van de vennoten en hun deelneming

Het dossier dient ingediend te worden bij het bevoegde BTW-controle kantoor.  Via volgende link kan het bevoegde kantoor opgezocht worden: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_13_act01_loadSearch.do

Een VOF is een ideale vennootschapsvorm voor personen die in bijberoep zelfstandig zijn. De winsten kunt u namelijk zelf beheren, deze hoeven niet elk jaar door te stromen naar uw privé (lees: personenbelasting), waardoor een VOF een interessant vehicel is om aan fiscale optimalisatie van uw winsten te doen.

Reken op +/- 1.000 euro voor alle opstartformaliteiten van een VOF, inclusief de wettelijke kosten:

 • Opmaak en registratie oprichtingsakte
 • Neerlegging ondernemingsrechtbank
 • Publicatie Belgisch staatsblad
 • Activatie KBO
 • Activatie BTW
 • Activatie provinciebelastingen
 • Sociaal statuut
 • Opmaak aandelenregister
 • Aanvraag vergunningen
 • ….

Laat LeadService uw VOF oprichten

Stap 1 : Opmaak oprichtingsakte

LeadService stelt de oprichtingsakte op, op maat van uw onderneming en bespreekt deze met u. We houden rekening met de totaalsituatie en geven advies op maat.

Stap 2 : Neerlegging ondernemingsrechtbank en publicatie Belgisch staatsblad

LeadService zorgt voor de neerlegging van de akte bij de bevoegde ondernemignsrechtbank en zorgt voor de publicatie in het Belgisch staatsblad. In deze fase wordt uw ondernemingsnummer toegekend.

Stap 3 : Afwerking opstartformaliteiten

Vervolgens werkt LeadService alle overige opstartformaliteiten af, waaronder registratie akte, activatie KBO, BTW, provinciebelastingen, aanvraag vergunningen, opmaak aandelenregister, sociale audit,… zodat uw onderneming volledig in regel is met alle wetgevingen.

PROFICIAT,

Uw VOF is opgericht en u kunt nu van start gaan met uw succesvolle zaak!

Logo leadservice

Ondersteuning bij oprichtingen van vof

Wilt u graag een VOF oprichten?

Laat LeadService alle opstartformaliteiten onder zijn hoede nemen, van oprichtingsakte tot KBO en vergunningen en sociaal statuut, zodat u zich als accountant kunt focussen op uw core-business.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.