VZW oprichten

Om een VZW op te richten bent u bij LeadService aan het juiste adres! We maken voor u de statuten op en publiceren deze in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Uw VZW laten oprichten door Leadservice

LeadService maakt een ontwerp van de statuten op voor uw VZW. Vervolgens overleggen we met u een aantal belangrijke punten waar rekening mee gehouden moet worden.
Vervolgens doen we het nodige voor de neerlegging van de documenten bij de bevoegde ondernemingsrechtbank en volgen we de publicatie ervan in de bijlage van het Belgisch staatsblad op.
Zo kunt u zich zorgeloos focussen op het uitbouwen van de werking van uw VZW, en ondertussen volledig wettelijk in orde zijn!

We kunnen u ook helpen met:

Meest gestelde vragen over VZW oprichten

Ja, iedereen kan een VZW oprichten, wanneer een aantal mensen samen beslissen om een VZW op te richten.

Er dient een oprichtingsakte opgesteld te worden, en vervolgens dient deze gepubliceerd te worden in de bijlagen van het Belgisch staatsblad. Hierbij wordt dan een ondernemingsnummer toegekend als identificatie van de VZW.

In de nieuwe VZW-wetgeving kunt u al met 2 personen een VZW oprichten.

Een VZW brengt toch wel wat administratieve en boekhoudkundige verplichtingen met zich mee. Er dient hier dus zeker rekening mee gehouden te worden alvorens de VZW opgericht wordt.

Een VZW mag winst maken, maar deze dient dan ook wel weer besteed te worden aan activiteiten om het doel te helpen verwezenlijken. De oprichters of leden mogen geen vermogensvoordeel krijgen via de VZW.

BTW-plichtig is “"Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend."
In de basis is een VZW dus BTW-plichtig. Echter zijn er een aantal activiteiten waarvoor vrijstelling van BTW geldt (artikel 44 van het BTW-wetboek).
Ook kan men vrijstellingsregeling BTW voor een kleine onderneming aanvragen wanneer de omzet op jaarbasis <25.000EUR is.

Ja, bij oprichting dient er een oprichtingsakte opgemaakt te worden en neergelegd te worden bij de ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank gaat na of aan alle vormvereisten werd voldaan, en vervolgens wordt de inhoud ervan gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

De beslissing tot wijziging van het bestuur wordt genomen door de algemene vergadering. Op basis van het verslag van deze algemene vergadering, worden de beslissingen neergelegd op de ondernemingsrechtbank (via Formulier I en II), die op hun beurt zorgen voor de publicatie ervan in de bijlages van het Belgisch staatsblad.
Let op: zowel de ontslagen als nieuw benoemde bestuurders moeten meetekenen op de verslaggeving én een kopie van de voor- en ommezijde van de identiteitskaart van de ontslagen en nieuw benoemde bestuurders moet meebezorgd worden aan de ondernemingsrechtbank.

Ja, bij oprichting dient er een oprichtingsakte opgemaakt te worden en neergelegd te worden bij de ondernemingsrechtbank. De ondernemingsrechtbank gaat na of aan alle vormvereisten werd voldaan, en vervolgens wordt de inhoud ervan gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Voor de oprichting van een VZW dient een budget van +/-500EUR voorzien te worden.

Ja, een VZW beschikt over een ondernemingsnummer en hiermee kan het sociaal secretariaat een RSZ-nummer laten toekennen aan de VZW waaronder dan werknemers ingeschreven worden.

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Een zakenman die de statutaire zetel verplaatst naar een lege kamer. (verplaatsen)
Vennootschap

Maatschappelijke zetel verplaatsen

BTW eenheid aanvragen
BTW België

BTW eenheid aanvragen

Eori nummer belgie
Vergunningen aanvragen

Eori nummer België

Een groep zakenmensen die naast het woord opstarten ivm eenmanszaak oprichten
Eenmanszaak starten

Een eenmanszaak oprichten in België

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.