Wijziging statuten vzw

LeadService brengt uw statutenwijziging in orde zodat uw onderneming of vereniging (VZW) in orde is met de nieuwe wetgeving.

Wijziging statuten vzw - Wanneer is dit nodig?

In principe is het alleen nodig om de statuten te wijzigen als er daadwerkelijk veranderingen optreden, zoals bijvoorbeeld de naam, vestigingsplaats (adres), activiteiten, directie- of bestuursfuncties, of de looptijd van het boekjaar…

Als je niets wijzigt, blijven je statuten up-to-date en hoeft er niets gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

Let op: als bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 of 6 jaar, moet hun termijn worden verlengd door de algemene vergadering en moet deze beslissing worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Er is nu echter een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen waardoor de terminologie deels gewijzigd is (de raad van bestuur wordt nu het bestuursorgaan; de zaakvoerder wordt een bestuurder; doel wordt voorwerp; kapitaal wordt vermogen, enz.). Hierdoor zullen de statuten van elke onderneming en VZW moeten worden aangepast. 

Zorg ervoor dat je vóór de deadline van 31 december 2023 voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Wanneer het bestuur van de VZW wijzigt, dan dient dit gepubliceerd te worden in het Belgisch staatsblad.

Hiervoor dient een Formulier I en II ingevuld en neergelegd te worden bij de ondernemingsrechtbank. Daar worden de documenten verwerkt en doorgestuurd naar het Belgisch staatsblad in Brussel. Ongeveer 10 werkdagen na neerlegging zijn de wijzigingen zichtbaar in het Belgisch staatsblad.

Vergeet nu het UBO-register aan te passen wanneer het bestuursorgaan wijzigt!

Een aanpassing van de statuten wordt beslist op de algemene vergadering. De statuten zelf voorzien in de vormgeving en stemmingswijze waarop de wijzigingen mogelijk zijn.

Van de algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt waarin de beslissingen zijn opgenomen.

Een uittreksel van dit verslag wordt opgenomen op Formulier I en II, ter neerlegging bij de ondernemingsrechtbank. Bij aanvaarding worden de stukken dan doorgestuurd naar het Belgisch staatsblad ter publicatie.

Om over te gaan tot een statutenwijziging is een oproeping van de algemene vergadering een vereiste, met daarin de agendapunten opgenomen. Zo kan er rechtsgeldig gestemd worden over de wijzigingen, om dan vervolgens over te gaan tot de bekendmaking hiervan.

De wettelijke neerleggingskost om een statutenwijziging bij de ondernemingsrechtbank neer te leggen is 130,10 euro (excl. 21% BTW) – prijzen 2023.

Voor een statutenwijziging is bij wet 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist. U leest wel best de statuten zelf eens na, want strengere voorwaarden kunnen onderhands vastgelegd zijn.

Een VZW dient een jaarrekening op te maken, goed te laten keuren en neer te leggen, alsmede een staat van ontvangsten en uitgaven en een inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen.

De statuten moeten voldoen aan het huidige Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen.

Laat u bijstaan door LeadService en zorg ervoor dat uw statuten volledig in overeenstemming met de nieuwe wetgeving (sinds 2019).

Met de invoering van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen dient élke VZW zijn statuten te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Heel wat termen zijn nu gewijzigd en dit dient ook vastgelegd te worden in de statuten.

Eens uw statuten in overeenstemming met de nieuwe wetgeving, is er enkel nog een statutenwijziging nodig wanneer iets wijzigt in de statuten, zoals bijvoorbeeld:

  • Benaming
  • Adres
  • Activiteiten
  • Bestuursorgaan
  • Boekjaar

 

De statuten van een VZW werden neergelegd en zijn online raadpleegbaar via het Belgisch staatsblad, of indien het een oudere VZW betreft (van voor 2003) kan men de statuten ook raadplegen in het rechtspersonenregister van VZW’s.

Intern wordt een VZW ook geacht van zijn statuten zelf bij te houden.

Wijziging statuten vzw door Leadservice laten doen

Stap 1 : Analyse

We onderzoeken uw huidige statuten, en vragen indien nodig bijkomende informatie op (zoals bijvoorbeeld de huidige aandelenstructuur).

We geven ook aan wat nu net wel of net niet mogelijk is in de statuten, volgens de nieuwe wetgeving.

Stap 2 : Opstellen documenten en ondertekening

LeadService stelt alle officiële documenten op, op maat van uw onderneming.

Dit omvat:

  • een verslag van de bijzondere algemene vergadering
  • de nieuwe gecoördineerde statuten
  • de publicatieformulieren.

LeadService bezorgt u alle documenten ter ondertekening en zodra deze getekend werden, kunnen we overgaan naar de laatste stap.

Stap 3 : Neerlegging ondernemingsrechtbank en publicatie in het Belgisch staatsblad

LeadService legt alle correct opgestelde documenten neer op de bevoegde ondernemingsrechtbank. Vervolgens worden de nieuwe statuten gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en ontvangt u hiervan de officiële bewijstukken. vennootschappen en verenigingen!

PROFICIAT,

Uw onderneming is nu in regel met de nieuwe Wetgeving voor vennootschappen en verenigingen!

Logo leadservice

Wijziging statuten vzw

Geen zin om tegen een nieuwe deadline aan te lopen?

LeadService brengt uw statutenwijziging in orde zodat uw onderneming of vereniging (VZW) in orde is met de nieuwe wetgeving

Raadpleeg hier het overzicht van onze diensten

Scroll naar boven

COLLECTIEVE SLUITING

Opgelet: ons kantoor is collectief gesloten en niet bereikbaar van 30 juli tot en met 7 augustus.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen aanbieden.